Tajemnice

Okazuje się, że szczątki znalezione w lesie należały do Semena. Łora coraz chętniej spotyka się z Kostią. Wiktorija nastawia Iwana przeciwko Wyszniakom. Mykoła odwiedza w szpitalu chorego ojca. Serhij dowiaduje się, że Iwan nie zamierza budować stajn