Tabu

Chemik Cholmondeley pomaga Delaneyowi wyprodukować proch strzelniczy. W tym celu kradną saletrę z magazynu Kompanii. Próba zabicia Delaneya, zainicjowana przez amerykańskiego tajnego agenta, Carlsbada, kończy się fiaskiem. Kiedy Delaney zostaje zaproszony na bal organizowany przez hrabinę Musgrove, prosi Lornę, by mu towarzyszyła. Thorne, zazdrosny mąż Zilphy, wyzywa Delaneya na pojedynek.