Syzyfowe prace

Jest rok 1893. Pod starym młynem, w którym odbywają się tajne zebrania, Marcin spotyka nauczyciela Majewskiego. Chłopcy domyślają się, że wśród nich musi być szpieg. I wykrywają go. Szantażowany przez inspektora donosiciel usiłuje popeł