Syzyfowe prace

Marcin uczestniczy w tajnych zebraniach. Jest świadkiem odjazdu konwoju na Syberię. W gimnazjum jest bunt po wychłostaniu jednego z uczniów, który zaprotestował przeciw bluźnierczemu wykładowi jednego z rosyjskich nauczycieli. Zakochany