Syzyfowe prace

Latem 1884 roku Marcin jedzie z matką i Józefem zdawać egzaminy do kieleckiego gimnazjum. Dzięki drogim korepetycjom u nauczyciela Majewskiego zdaje egzaminy. Matka zostawia go na stancji u pani Przepiórkowej.