Syn

Rok 1852 – Eli musi zachować w tajemnicy wiedzę o okolicznościach śmierci jednego z wojowników. Rok 1916 – Maria nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć rodzinę McCullough.