Święty Augustyn

Biografia św. Augustyna z Hippony wyreżyserowana przez Christiana Duguaya ukazuje człowieka, która przechodzi wewnętrzną przemianę. Na początku Augustyn jest przeciwny chrześcijaństwu. Gdy nawraca się, staje się w wierze bardzo gorliwy. Wyświęcony na kapłana, po jakimś czasie zostaje wyniesiony do godności biskupa. Jego wkład w rozwój myśli teologicznej i filozoficznej jest nie do przecenienia, a niezwykle ciekawe i burzliwe życie wręcz prosi się o ekranizację.