Stulecie Winnych

Spotykamy się z bohaterami „Stulecia Winnych” w szczególnie trudnym momencie. W Polsce nasilają się represje wobec robotników, pogłębia kryzys, rodzi się bunt. Ryszard, aresztowany za udział w strajkach, oczekuje w celi na p