Step

Seyfi cierpi z powodu śmierci Sitare i zamierza odejść z pracy. Nuri Pamir nie przyjmuje jednak tego do wiadomości i próbuje powstrzymać komisarza od odejścia. Także szef policji nie przyjmuje rezygnacji Seyfiego. Nuri Pamir trafia na nowy tro