Sługi wojny

Pułkownik Dolecki, Marta i Sambor wspólnie odkrywają, że dane DNA polskich żołnierzy trafiły w ręce kogoś, kto zamierza je sprywatyzować. Dolecki uświadamia Samborowi, że zbierane przez Pomocną dłoń profile DNA i towarzyszące im dane osobowe to idealny materiał dla dywersji w fazie wojny hybrydowej. W wyniku nieformalnych działań operacyjnych policjanci dowiadują się, że choć materiał DNA stał się przedmiotem zainteresowania obcych służb, to jest jeszcze na terenie kraju. Zaczyna się walka z czasem...