Siostry

Siostry zajęte są czyszczeniem bocznej ściany swego domu. Czytają przy okazji biblijne teksty, zgadując, z jakiej księgi pochodzi dany fragment. Sielankową atmosferę zakłóca przybycie Matyldy, wdowy po kapitanie lotnictwa Poźniaku, któr