Siostry

Do miasteczka przybywa z daleka w odwiedziny Róża, ale młode małżeństwo: Beata i Karol, do których przyjechała, nie cieszą się z jej wizyty. Rozczarowana i rozgoryczona chłodnym przyjęciem Róża, wskutek nieuwagi, ulega wypadkowi i trafia pod opiekę sióstr. Zamiast wdzięczności okazuje niechęć, obraża siostrę Klarę, a życzliwą siostrę Zenobię doprowadza do łez. Jaką tajemnicę skrywa Róża?