Siostry

Siostry zakonne przeprowadzają się z klasztoru, do starego, zniszczonego domu. Z czasem zaczynają pomagać lokalnej społeczności, rozwiązując rozmaite problemy swoich parafia