Siła wyższa

Odc. 3 Mnisi, mocno przerażeni, usiłują jakoś się przygotować do ewentualnego przyjazdu swoich kursantów, co podwójnie jest trudne, bo i środków, i umiejętności nie mają...