Siła wyższa

Na głębokiej prowincji obok klasztoru franiszkanów powstaje ośrodek buddyjski. Nieoczekiwanie dla obu stron, te dwa tak odmienne światy zaczynają się wzajemnie przenikać, choć początki przypominają wojnę podjazdową dwóch wrogich armii..