Sfora

Wojna Sfory ze Starewiczem weszła w fazę decydującą. Nowicki przekazuje szefowi rady polityki pieniężnej dowody na przestępczą działalność Globobanku. Duch uzyskuje od Buby informację o kolejnym transporcie brudnych pieniędzy. Sfora decyduje się na zorganizowanie pułapki. Franco Botti zostaje aresztowany. Zmiana rozrusznika serca i odpowiednie zapisy w dokumentacji szpitalnej pozwalają Starewiczowi na zaaranżowanie własnej śmierci. Wcześniej jednak zleca zabójstwo Buby i Ducha. Duch ochrania Bubę własnym ciałem, jest ciężko ranny. W szpitalu opowiada przyjaciołom ze Sfory o swojej współpracy z UOP-em i Starewiczem. Jest pewien, że Starewicz żyje. Olbrycht i Nika odkrywają, że szukając tropów Starewicza zaniedbali jeden szczegół. Jadą do podwarszawskiego miasteczka, w którym spodziewają się znaleźć kryjówkę gangstera.