Sfora

Paweł Lipski spotyka się ze wspólnikami. Żąda od nich wypłacenia swojej części ukradzionych w banku pieniędzy. Przez cały czas śledzi go Buba, zaufany żołnierz Starewicza. Olbrycht odkrywa, że Starewicz jest członkiem rady nadzorczej Globobank