rodzinka.pl

Rodzice i dzieci nie mogą się dogadać w sprawach kulinarnych. Chłopcy grymaszą, Natalia nie jest w stanie pogodzić ich wymagań ze swoimi przekonaniami żywieniowymi. Między
rodzicami także zarysowują się na tym polu rozbieżności. Co gorsza, konflikty na tle gastronomicznym ujawniają głębsze problemy wychowawcze.