rodzinka.pl

Natalia, Janina i chłopcy wybierają się w góry. Ludwik i Zenon zostają w domu. Do nich przyjeżdżają goście z gór. Ludwik, Zenon i Marek planują, co pokazać w Warszawie Ali i Sebkowi. Natalia z chłopcami spacerują po górach. Natal