Rodzina Połanieckich

Wiosna 1893. Stanisław Połaniecki, wykształcony kupiec, jest współwłaścicielem Domu Bankowo - Handlowego. Pragnie rozszerzyć jego działalność, potrzebuje więc kapitału. Postanawia odebrać od dalekiego krewnego, Pławickiego, kilkadziesiąt tysięcy rubli długu w formie zastawu na hipotece majątku Krzemień.
W Krzemieniu Połaniecki zakochuje się z wzajemnością w Maryni Pławickiej. Jej ojciec nie zamierza oddać mu pieniędzy, gdyż ich po prostu nie ma. Połąniecki wyjeżdża i decyduje się dług Pławickiego sprzedać.