Rodzina Kanderów

Nadchodzi rok 1956. Wypuszczony z więzienia Wojtek wraca do pracy w kopalni. Milka kończy flirt z Sekułą. Ten zaś namawia Wojtka, by ubiegał się o stanowisko dyrektora kopalni. Jednak na wiecu zorganizowanym na cześć nowego kierownictwa partii Wojtek nie atakuje Botora. Mimo to Botor i tak rezygnuje ze stanowiska dyrektora zakładu. W jego ślady idzie Sekuła, który żegna się z przewodniczeniem Radzie Zakładowej.