Rodzina Kanderów

Wiosna 1953. Do KWK "Jedność" przybywa grupa żołnierzy. Jeden z nich, Antoni Bareczko, zwraca uwagę Botora swą pracowitością i zaangażowaniem. Wkrótce poznaje też Krysię. Tymczasem w kopalni nie dzieje się najlepiej. Kłopoty z produkcją stają się powodem konfliktu między Botorem a Wojtkiem, pełniącym funkcję zastępcy głównego mechanika. Jakiś czas później Wojtek zostaje aresztowany za działalność w PPS. W opinii załogi odpowiedzialność za to ponosi Botor.