Robin z Sherwood

Szeryf zapożyczył się u bogatego Żyda – Joshuy de Talmonta. Kiedy ten dopomina się spłaty, dłużnik zarządza nagonkę na Żydów w Nottingham. Wykonawcą tego rozkazu ma być Gisburne. Ten jednak zakochuje się w Sarze, córce Talmonta i