Restauracja

Załamanie Suzanne ma olbrzymie konsekwencje zarówno dla Petera, jak dla całej restauracji. Calle staje przed strasznym wyborem: czy pójść za głosem serca, czy wziąć na siebie odpowiedzialność?