Republika dzieci

W domu malarza Jacka Malczewskiego odbywa się spotkanie z innymi malarzami. Tematem jest powstrzymanie ucieczek postaci mitologicznych z ich obrazów. W tym samym czasie anioł Rafał i Tobiasz z obrazu Wiosna odnajdują się we... współczesności. Obserwują grupę dzieci z domu dziecka, wracających z protestu pod zaporą wodną. Dzieci nie chcą otwarcia zapory, bowiem woda zaleje teren na którym położona jest ich placówka, one zaś zostaną rozdzielone i rozesłane po całym kraju. Tobiasz postanawia dostać się do domu dziecka i zorganizować ucieczkę w miejsce, w którym dzieci będą same stanowić o sobie.