Ranczo

Pod wpływem komentarzy Więcławskiej i Hadziukowej żony
polityków dochodzą do wniosku, że ich mężowie po nowych stanowiskach, samochodach i garniturach zapragną wymienić także swoje kobiety. W tej sytuacji Lodzia i Wójtowa postanawiają więc na nowo uwieść mężów. W Lublinie kupują stosowne ku temu akcesoria. Mężowie są mile zaskoczeni przemianą żon w seksowne kocice. Miłosne igraszki trwają całe noce. Przemęczone i niewyspane
kobiety wpadają więc na nowy pomysł. Postanawiają do walki o mężów wciągnąć proboszcza. Chociaż Kusy jest tylko zastępczym ojcem Kingi, przez cały wieczór się o nią zamartwia. Dziewczyna zaprosiła do swojego pokoju skina, zamknęła drzwi a potem zgasiła światło. Kusy zastanawia się, jak ustrzec dziecko od błędu, a jednocześnie się nie ośmieszyć. Kobiety ze spółdzielni socjalnej odnoszą pierwsze sukcesy. Budzi się w nich poczucie godności. Tego nie mogą zaakceptować ich mężowie. Z podobnymi problemami boryka się Solejukowa. Solejuk nie może się
pogodzić z myślą, że jego żona będzie miała maturę. Ze wszystkich sił, próbuje temu zapobiec. Składa nawet anonimowy donos telefoniczny do komisji maturalnej.