Ranczo

Pod wpływem wydarzeń i wpływu proboszcza wikary przechodzi wewnętrzną ewolucję. Uświadamia sobie, że grzeszył brakiem miłości do ludzi. Jak chce się zrehabilitować? Lucy, zabiera się za likwidację bezrobocia, organizując pośrednictwo pracy i nawet wy