Przysięga

Gulperi zajmuje się Yigitem, a Masal zasmuconym Mertem. Załamana Narin czeka na wyniki powtórzonych badań, zaś niczego nieświadomy Kemal szuka dla nich romantycznego hotelu w Abant.