Przysięga

Munevver z wysiłkiem wyznaje Narin, że Yildiz pracuje dla Meltem. Savas usiłuje przekupić właściciela firmy, która dostarcza Tarhunom duże ilości cementu, by zerwał z nimi kontrakt. Meltem przysyła Kemalowi SMS - y z pogróżkami, a Mache