Przysięga

Wzburzony Emir zwalnia firmę ochroniarską, która chroniła jego dom. Kemal instruuje Sevketa, co należy mówić podczas przesłuchania. Narin jest przekonana, że jej mąż szybko wróci do domu. Emir spotyka się w lesie z Savasem. Hakan