Przysięga

Kemal uprzedza ruch Meltem i pierwszy opróżnia swój grób. Zawiadamia policję, która ściga człowieka Meltem, ale niestety, udaje mu się zbiec. Okazuje się, że Kadriye jest śmiertelnie chora i pozostało jej tylko kilka miesi