Przysięga

Mert odnajduje się cały i zdrowy, jednak ucieka chyłkiem z domu Kemala i Narin. Zostawia pożegnalny list, w którym przyznaje, że nie zasłużył na ich miłość, ale prosi ich o błogosławieństwo na nową drogę życia.