Przysięga

Stan zdrowia Hasana poprawia się. Gulperi sprząta dom przed powrotem wuja. Narin prosi Kemala, by okazał Mertowi więcej zrozumienia. Cavidan chce, by Emir jak najszybciej poślubił Tulay. W domu Kemala pojawia się policja.