Przysięga

Emir usiłuje zmusić Umita, by przyznał się do popełnionych zbrodni. Feride domyśla się, gdzie Emir przetrzymuje Umita, udaje się tam i błaga, by go nie zabijał, lecz oddał w ręce sprawiedliwości. Munevver i Kemal zastawiają na adwokata Songul pułapkę, by mieć przeciwko niemu dowód, iż jest fałszerzem, ale ten w ostatniej chwili odmawia współpracy. Wiadomo już, że Narin urodzi dziewczynkę.