Przysięga

Emir usiłuje zmusić Umita, by przyznał się do popełnionych zbrodni. Feride domyśla się, gdzie Emir przetrzymuje Umita, udaje się tam i błaga, by go nie zabijał, lecz oddał w ręce sprawiedliwości. Munevver i Kemal zastawiają na adwokata Songul pułapkę