Przysięga

Umit zabija w szpitalu Hikmeta, wywołując u niego powtórny atak serca. Himet umiera na chwilę przed przyjazdem Cavidan, Emira i Feride. Cavidan błaga o przebaczenie nieżyjącego już męża. Taci, który czyha przed domem, bierze pielęgniarkę, która przyniosła leki dla Narin, za dziewczynę, którą, jak uważa, stręczy dla niego Sehriye.