Przysięga

Nadchodzi dzień zawarcia związku małżeńskiego Feride i Umita. Zaniepokojony Hikmet dzwoni do brata w sprawie Masal. Emir spóźnia się na ślub. Narin znajduje siniaki na ciele dziewczynki. Umit, już w domu, zmusza Feride, by włożyła suknię ślubną.