Przysięga

Leyla pomaga Talazowi w napadzie, ale potem chce odejść. Talaz nie może jej na to pozwolić. Kemal jedzie pomóc Leyli. Emir cały czas próbuje wytłumaczyć Reyhan, że jej nie zdradził. Chce jej to udowodnić, ale nie wie, jak. Hikmet zbiera całą rodzinę i mówi prawdę o przysiędze, jaką wymusił na Reyhan. Wszyscy są w szoku.