Przyłbice i kaptury

Vogelweder i Lasota uciekają z niewoli i docierają do Malborka. Wielki Mistrz każe Vogelwederowi zabić polskiego króla. W Krakowie Czarny i Jaksa zwracają uwagę na dziwnego żebraka.