Przygody pana Michała

Telewizyjna wersja głośnego filmu „Pan Wołodyjowski” w reżyserii Jerzego Hoffmana z udziałem m.in.: Tadeusza Łomnickiego, Magdaleny Zawadzkiej, Barbary Brylskiej i Andrzeja Łapickiego.