Promyk nadziei

Niejaki Jakub nakłania Bahar do otwarcia sklepu i go okrada. Bahar i Esma trafiają na policję. Ipek i Meliha jadą namawiać Suhejlę do powrotu do domu. Suhejla jest szczęśliwa będąc blisko Omera.