Promyk nadziei

Omer oznajmia Ipek że z nią zrywa. Ipek wyprowadza się z domu jego rodziców. Selma i jej córki zamieszkują w domu matki Ahmeta. Selma zmusza Bahar do zmywania schodów. Ozan odnajduje Ipek i sprowadza ją do rezydencji.