Promyk nadziei

Ipek oddaje pierścionek Mahmutowi, a ten zrywa wszelkie kontakty z Halilem. Omer zaprasza Suhejlę na kolację i atmosfera jest bardzo ciepła. Suhejla opowiada nieświadomej Ipek, że chodzi o jej Omera.