Próba niewinności

Rachel podstępem dowiaduje się o ciąży Hester. Po powrocie do domu znajduje swojego męża w niedwuznacznej sytuacji z Gwendą, którą policzkuje i wyrzuca z domu.