Próba niewinności

Dr Calgary pojawia się w domu Argyll Sunny Point dwa lata po zabójstwie Argyll. Jej syn Jack został osądzony i uwięziony, a po 6 miesiącach zmarł w więzieniu. Calgary wyjaśnia, że mężczyzna był niewinny.