Potop

Dzieje miłości Andrzeja Kmicica, chorążego orszańskiego, i jego narzeczonej Oleńki Billewiczówny. Kmicic początkowo opowiada się po stronie kolaborujących ze Szwedami Radziwiłłów. Uznany przez szlachtę i narzeczoną za zdrajcę zaczyna po