Podziemny front

Akcja odwetowa oddziału M-XIV na kasyno oficerów Wehrmachtu w Warszawie.