Plebania

Grażyna chce rozpocząć nowe życie z dala od plebanii. Antek dzieli się z proboszczem swoimi obawami związanymi z decyzją matki. Proboszcza odwiedza Krzysztof. Chce się dowiedzieć w jakim stanie jest mała Agnieszka. Finansuje przecież jej leczenie i p