Plebania

Grzybowa radykalnie zmienia zdanie co do stworzenia ośrodka. Dzięki niej i kazaniu proboszcza mieszkańcy Tulczyna postanawiają przyjąć uchodźców. Proboszcz jest zdumiony przemianą, jaka nastąpiła w Grzybowej. Blumental zna już wyniki badań Agn