Plebania

Na plebanię przyjeżdża ksiądz Zygmunt. Chce z proboszczem omówić tematy, jakie będzie poruszać na rekolekcjach. Wspólnie ustalają, że tematem rekolekcji będzie miłosierdzie. Zadaniem księdza Zygmunta będzie przekonać wiernych do utworze