Plebania

Józek przeprowadził wywiad środowiskowy w domu Lesiaków i teraz pisze z niego raport. Justyna boi się, że może stracić dzieci. Uważa, że do jej kłopotów przyczynił się Karol. Mężczyzna mści się, bo odrzuciła jego zaloty. Karol od